مستند Don’t F**K with Cats: Hunting An Internet Killer

مستند Don’t F**K with Cats: Hunting An Internet Killer

گروهی از افراد که به دنبال اجرای عدالت در فضای مجازی هستند ناگهان با شخصی برخورد می‌کنند که گربه‌ها را می‌کشد اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود و اتفاق بزرگتری در راه است…

* مستندها همراه با زیرنویس چسبیده هستند

دیدگاهتان را بنویسید