مستند کاترین نایت Katherine Knight

مستند کاترین نایت Katherine Knight یکی از بی رحم ترین قاتلان تاریخ استرالیاست و او اولین زن در استرالیا است که به حبس ابد محکوم شد. او بعد از قتل شوهرش او را پخت و خورد. برای تماشای مستند کاترین نایت به صورت رایگان به…

ادامه خواندنمستند کاترین نایت Katherine Knight