ادموند کمپر

ادموند کمپر، در سن 15 سالگی، پدربزرگ و مادربزرگ خود را به قتل رساند تا ببیند چه حسی دارد. پس از آزادی، او زن‌های مسافر را سوار میکرد و به مقصد می‌رساند. اما بعد از مدتی دیگر آنها را رها نکرد و شش زن جوان…

ادامه خواندنادموند کمپر