مستند Myth of the Zodiac Killer 2023

دانلود مستند Myth of the Zodiac Killer 2023 ( افسانه زودیاک قاتل ) درباره کشف هویت واقعی قاتل سریالی، معروف به زودیاک است که نزدیک به پنجاه سال است که محققان و کارآگاهان را را گیج کرده است. حال یک نظریه‌پرداز سوالی را مطرح می‌کند…

ادامه خواندنمستند Myth of the Zodiac Killer 2023