مصاحبه ادموند کمپر

مصاحبه ادموند کمپر قاتل سریالی معروف که 6 دختر جوان را به قتل رساند. ادموند کمپر یکی از باهوش ترین قاتل های سریالی تاریخ است و با روانشناسی افکار یک فرد قاتل کاملا آشنایی دارد. در این مصاحبه شاهد توضیحات او درباره آزار و اذیت…

ادامه خواندنمصاحبه ادموند کمپر