جان وین گیسی

جان وین گیسی یک قاتل زنجیره ای و متجاوز بود که حداقل 33 پسر نوجوان و مرد جوان را در شهرستان کوک، ایلینوی به قتل رساند و بیشتر آنها را زیر خانه خود دفن کرد. گیسی که گاهی به دلیل عادت به پوشیدن لباس و…

ادامه خواندنجان وین گیسی