مستند I’ll Be Gone in The Dark 2020

دانلود مستند I’ll Be Gone in the Dark درباره قتل های جوزف دی آنجلو معروف به قاتل ایالت طلایی است که در بین دهه 70 و 80 در آمریکا چندین فقره قتل و تعداد زیادی تجاوز مرتکب شد و اکنون بعد از 4 دهه معما…

ادامه خواندنمستند I’ll Be Gone in The Dark 2020