مستند Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer

مستند جنایی Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer درباره ریچارد رامیرز یکی از بدنام ترین و شرورترین قاتلین زنجیره‌ای آن ملقب به خفاش شب است. در تابستان سال ۱۹۸۵ ، شهر لس آنجلس در وحشتی بزرگ فرو رفت . سر و کله یک…

ادامه خواندنمستند Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer