مستند The Keepers 2017

مستند تکان دهنده The Keepers پرونده قتل یک راهبه اهل بالتیمور به نام “خواهر کـثـی” را مورد بررسی قرار میدهد. “خواهر‌کـثـی” در سال 1970 یکباره ناپدید می شود و دو ماه بعد شکارچیان جسدش را پیدا میکنند. این پرونده سالها حل نشده باقی ماند تا…

ادامه خواندنمستند The Keepers 2017