مستند Cyber Hell: Exposing an Internet Horror

دانلود مستند Cyber Hell: Exposing an Internet Horror (جهنم سایبری : افشای یک وحشت اینترنتی) درباره اخاذی های اینترنتی ای است که در کره جنوبی اتفاق افتاد و مردم را به شوک فرو برد. گردانندگان گروه های تلگرامی به بهانه استخدام و... از افراد اطلاعات…

ادامه خواندنمستند Cyber Hell: Exposing an Internet Horror