مستند Burden Of Proof

مستند Burden Of Proof ( مسئولیت سنگین اثبات ) درباره جنیفر پاندوس 15 ساله است که در سال 1987 ناپدید می شود و پدر و مادر او اذعان دارند که او فرار کرده است. حال بعد از گذشت دهه ها از این اتفاق، استیون برادر…

ادامه خواندنمستند Burden Of Proof