مصاحبه جان وین گیسی John Wayne Gacy interview

  مصاحبه جان وین گیسی قاتل زنجیره ای معروف است که در مجموع 33 پسر جوان را به قتل رساند و جسد 29 نفر از آن ها را در زیر خانه خود دفن کرد. اجساد بعدی را به دلیل پر شدن فضای زیر خانه اش…

ادامه خواندنمصاحبه جان وین گیسی John Wayne Gacy interview