مستند The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst

دانلود مستند The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst ( جینکس: زندگی و مرگ رابرت دورست ) درباره یک فرد ثروتمد به نام رابرت دورست است که او متهم به سه قتل از دهه 80 تا تا زمان حال است.این مستند درباره دادگاه های…

ادامه خواندنمستند The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst