مستند Running With The Devil The Wild World Of John McAfee 2022

دانلود مستند Running With The Devil The Wild World Of John McAfee (دویدن با شیطان، دنیای وحشی جان مک آفی) در مورد جان مک آفی بنیانگذار کمپانی آنتی ویرروس مک آفی است. او کسی بود که موفق شد اولین نرم افزار آنتی ویرروس کامپیوتر را…

ادامه خواندنمستند Running With The Devil The Wild World Of John McAfee 2022