مستند Girl In The Picture

مستند Girl In The Picture در مورد دختر جوانی به نام تونیا هیوز Tonya Hughes است که به قتل می‌رسد و جسد او در حومه شهر پیدا میشود.موضوع زمانی پیچیده می‌شود که تونیا پسری دارد که توسط پدر این دختر دزدیده شده و پدر نیز…

ادامه خواندنمستند Girl In The Picture