مستند Shadow of Truth

مستند جنایی Shadow of Truth (سایه حقیقت) درباره قتل مرموز دختر دبیرستانی اسرائیلی طائر رادا است که بعد از نرفتن اون به خانه پس از مدرسه والدین او نگران می شوند و برای یافتن او شروع به جستجو در سطح شعر می کنند اما در…

ادامه خواندنمستند Shadow of Truth