مستند The Hillside Strangler Devil in Disguise

دانلود مستند The Hillside Strangler Devil in Disguise (قاتل هیلساید: شیطان در لباس مبدل) درباره قاتل زنجیره ای معروف کنت بیانچی است. او در دهه 70 مسئول قتل دخترانی بود که به طرز وحشیانه ای خفه شده و در حومه شهر رها شده بودند. این…

ادامه خواندنمستند The Hillside Strangler Devil in Disguise