مستند Crime Scene: The Times Square Killer

دانلود مستند Crime Scene: The Times Square Killer درباره قتل های مرموزی است که در نیویورک، منطقه میدان تایمز در دهه 70 اتفاق افتاد. جسد کارگران جنسی در هتل های این منطقه بدون سر یا سوزانده شده پیدا می شدند. قاتل کار خود را بسیار…

ادامه خواندنمستند Crime Scene: The Times Square Killer