دنیس ریدر قاتل سریالی

دنیس ریدر قاتل سریالی ( Dennis Rader ) آمریکایی است که از سال 1974 تا 1991، منطقه ویچیتا، کانزاس را به وحشت انداخت و به قاتل بی تی کی BTK معروف شد. ریدر که روز به روز به عنوان یک پدر فداکار و مردی متعهد…

ادامه خواندندنیس ریدر قاتل سریالی