مستند Monsters Inside : The 24 Faces of Billy Milligan

مستند Monsters Inside : The 24 Faces of Billy Milligan درباره فردی به نام بیلی میلیگان است که به جرم زورگیری, دزدی و تجاوز به زنان دستگیر میشود اما بازپرس های پلیس بعد از بازجویی از او متوجه رفتار عجیبی از او میشوند به طوری…

ادامه خواندنمستند Monsters Inside : The 24 Faces of Billy Milligan