مستند Gladbeck: The Hostage Crisis 2022

دانلود مستند Gladbeck: The Hostage Crisis 2022 ( گلادبک : بحران گروگان گیری ) درباره سرقت مسلحانه از بانک توسط دو سارق در سال 1988 در آلمان غربی است. این مستند روایتگر گروگانگری دو پلیس به مدت 54 ساعت توسط سارقین است. برای دانلود مستند Gladbeck:…

ادامه خواندنمستند Gladbeck: The Hostage Crisis 2022