مستند Casting Jonbenet

مستند Casting Jonbenet در واقع پیش از آن که یک فیلم مستند باشد یک مستند هنری به حساب می آید. جان بنت کودک 6 ساله که ملکه زیبایی کودکان در سال در آمریکا بود، در سال 1996 به طرز مرموزی به قتل رسید و پرونده…

ادامه خواندنمستند Casting Jonbenet