مستند The Trials of Gabriel Fernandez

دانلود مستند The Trials of Gabriel Fernandez (دادگاه های گابریل فرناندز) در مورد مرگ پسر بچه 8 ساله به نام گابریل‌فرناندز در سال 2013 به واسطه بد رفتاری ها و شکنجه های پدر و مادرش است. این مستند به روند دادگاهی پدر و مادر گابریل…

ادامه خواندنمستند The Trials of Gabriel Fernandez