مستند The Photographer: Murder in Pinamar 2022

دانلود مستند The Photographer: Murder in Pinamar 2022 ( عکاس: قتل در پینامار ) درباره قتل یک عکاس به نام خوزه لوئیس کابزاس در تابستان سال 1997 میلادی است که عمیقا مردم آرژانتین را شوکه کرد و در نهایت یک توطئه بزرگ را فاش نمود.…

ادامه خواندنمستند The Photographer: Murder in Pinamar 2022