مستند Bad Surgeon: Love Under the Knife 2023

دانلود مستند Bad Surgeon: Love Under the Knife 2023 ( جراح بد: عشق زیر چاقو ) درباره جراح ایتالیایی معروف به نام پائولو ماچیارینی است که به دلیل پیوند سلول‌های بنیادی نای به شهرت جهانی دست پیدا کرد. اما یک مشکل بزرگ در کار او…

ادامه خواندنمستند Bad Surgeon: Love Under the Knife 2023