مصاحبه چارلز منسون

مصاحبه چارلز منسون برای اولین بار در زندان. در این مصاحبه به وضوح میتوان شاهد مشکلات روانی منسون از روی رفتار و حرکات او بود. اما در عین حال می توان دید که او کاملاً با دقت از جواب دادن به سوالات طفره می‌رود و سعی…

ادامه خواندنمصاحبه چارلز منسون