مستند Son Of Sam : A Descent Into Darkness

دانلود مستند Sons Of Sam : A Descent Into Darkness ( پسران سم: نزولی به تاریکی ) درباره قاتل سریالی دیوید برکوویتز است در اواخر دهه 1970 جهان را مجذوب خود کرد. داستان درباره یکی از معروف‌ترین قاتلان سریالی آمریکا است که تقریبا فراموش شده…

ادامه خواندنمستند Son Of Sam : A Descent Into Darkness