مستند A Sinister Sect: Colonia Dignidad 2021

مستند A Sinister Sect: Colonia Dignidad 2021

دانلود مستند A Sinister Sect: Colonia Dignidad 2021 ( فرقه شیطانی: کلونیا دیگنیداد ) درباره گروهی از مسیحیان آلمان با یک رهبر کاریزماتیک به نام پل شفر که خود را در شیلی مستقر می کند و ابزاری برای دیکتاتوری می شود. پل شافر که از یک واعظ فقیر آلمانی به یکی از قدرتمندترین مردان آمریکای لاتین تبدیل شد. پس از 40 سال وحشیگری به عنوان رهبر فرقه کلونیا دیگنیداد، سرانجام توسط گروهی از پسران شیلیایی که از اعضای فرقه او بودند، به پایین کشیده میشود.

برای دانلود مستند A Sinister Sect: Colonia Dignidad 2021 به لینک های زیر مراجعه کنید.

* مستندها همراه با زیرنویس چسبیده فارسی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید