چه کسی خانواده اندرسون را به قتل رساند؟

چه کسی خانواده اندرسون را به قتل رساند؟

خانواده اندرسون یه همراه دو فرزند خود ایتان و هانا زندگی خوبی رو سپری میکردند. برت پدر سخت کوشی بود و تینا مادری مهربان بود. اما درست زمانی که فکر میکنید زندگی در اوج خوشبختی خود است, فردی در کمین نشسته تا در زمان مناسب ضربه خودش رو وارد کنه…

دیدگاهتان را بنویسید