مستند I Love You, Now Die

مستند I Love You, Now Die

مستند i love You Now Die درباره دختر نوجوانی به نام میشل کارتر است که دوست پسر افسرده خود را تشویق به خودکشی می‌کند و در نهایت این پسر دست به خودکشی می‌زند.در این مستند شاهد اتفاقات پشت پرده این ماجرا هستید و روند دادگاهی این دختر را مشاهده خواهید کرد.در نهایت تصمیم با شماست که او را گناهکار بدانید یا بی گناه…

* مستندها همراه با زیرنویس چسبیده هستند

دیدگاهتان را بنویسید