مستند Indian Predator: The Butcher of Delhi

مستند Indian Predator: The Butcher of Delhi

دانلود مستند Indian Predator: The Butcher of Delhi ( قصاب دهلی ) درباره جسدهای مثله شده که در جلوی زندان دهلی رها می شدند هستند. این جسدها همراه یادداشت های تمسخر آمیز برای دستگاه قضایی هستند. حال پلیس باید به دنبال قاتل زنجیره ای باشد که در سیستم قضایی نیز کینه دارد.

برای دانلود مستند Indian Predator: The Butcher of Delhi به لینک های زیر مراجعه کنید.

* مستندها همراه با زیرنویس چسبیده هستند.

دیدگاهتان را بنویسید