مستند Monique Olivier: Accessory to Evil 2023

مستند Monique Olivier: Accessory to Evil 2023

دانلود مستند Monique Olivier: Accessory to Evil 2023 (مونیک اولیویر: همدست شیطان) درباره میشل فورنیره یکی از بدنامترین قاتل های زنجیره ای است که طی سال های 1987 تا 2003، 12 نفر را در فرانسه و بلژیک به قتل رساند. اما یکی از شوکه کننده ترین موارد در این پرونده، همدستی همسر او مونیک اولیویر است. حال باید در این مستند ببینیم مونیک اولیویر خود یک قربانی است یا یک گرگ در جلد میش

برای دانلود مستند Monique Olivier: Accessory to Evil 2023 به لینک های زیر مراجعه کنید.

* مستندها همراه با زیرنویس چسبیده هستند.

دیدگاهتان را بنویسید