پرونده شِلی نَنس ، قتل به خاطر حسادت

پرونده شِلی نَنس ، قتل به خاطر حسادت

اون روز جمعه شلی ننس باید میرفت دانشگاه چون تا شب کلی کلاس داشت اما دوستانش اون رو سر کلاس حاضر نمی بینن. قضیه وقتی نگران کننده میشه که پدر و مادر شلی هر چقدر باهاش تماس میگیرن جوابی ازش دریافت نمی کنن و پدرش یاد این میوفته این چند وقته شلی نگران بود که جونش در خطره…

دیدگاهتان را بنویسید