جوئل ریفکین قاتل سریالی

جوئل ریفکین قاتل سریالی ( Joel Rifkin ) است که در دهه 1990 در نیویورک دست به قتل های زنجیره ای زد. او در سال 1989 اولین قربانی زن خود را کشت. او اجساد قربانیانش را در دور دست رها میکرد تا شناسایی نشوند. حکومت…

ادامه خواندنجوئل ریفکین قاتل سریالی