مستند A Sinister Sect: Colonia Dignidad 2021

دانلود مستند A Sinister Sect: Colonia Dignidad 2021 ( فرقه شیطانی: کلونیا دیگنیداد ) درباره گروهی از مسیحیان آلمان با یک رهبر کاریزماتیک به نام پل شفر که خود را در شیلی مستقر می کند و ابزاری برای دیکتاتوری می شود. پل شافر که از…

ادامه خواندنمستند A Sinister Sect: Colonia Dignidad 2021