مستند The Co-Ed Killer: Mind of a Monster

دانلود مستند The Co-Ed Killer: Mind of a Monster درباره ادموند کمپر یکی از خطرناک ترین قاتل های زنجیره ای در دهه 70 آمریکاست. نکته جالب در مورد اد کمپر این است که همه افرادی که او را می شناختند از او به عنوان فردی…

ادامه خواندنمستند The Co-Ed Killer: Mind of a Monster