مستند The Co-Ed Killer: Mind of a Monster

مستند The Co-Ed Killer: Mind of a Monster

دانلود مستند The Co-Ed Killer: Mind of a Monster درباره ادموند کمپر یکی از خطرناک ترین قاتل های زنجیره ای در دهه 70 آمریکاست. نکته جالب در مورد اد کمپر این است که همه افرادی که او را می شناختند از او به عنوان فردی آرام و مهربان یاد میکردند. اما در کمال ناباوری او 10 نفر از جمله مادر خود را به قتل می رساند. این مستند کاراکتر کمپر و همچنین گذشته این قاتل زنجیره ای را که منجر به تبدیل شدن او به همچین انسانی شده را مورد بررسی قرار می دهد.

برای دانلود مستند The Co-Ed Killer: Mind of a Monster به لینک های زیر مراجعه کنید.

* مستندها همراه با زیرنویس چسبیده هستند.

دیدگاهتان را بنویسید