دیوید کورش

دیوید کورش رهبر فرقه داوودیه بود، یک فرقه مذهبی که در طول یک بن بست مرگبار با مقامات مجری قانون فدرال در نزدیکی واکو، تگزاس مورد توجه ملی قرار گرفت. کورش خود را یک پیامبر می‌دانست و او و پیروانش در انتظار آخرالزمان، سلاح‌هایی انباشته…

ادامه خواندندیوید کورش