مستند Worst Roommate Ever

مستند Worst Roommate Ever در مورد افرادی است که هم خانه ای هایی داشتند که افراد عجیب و خطرناکی بودند و هرکدام به نحوی درگیر یک جنایت در مواجهه با این افراد شدند.این مستند دارای 5 قسمت می باشد که هر قسمت روایتگر یک داستان…

ادامه خواندنمستند Worst Roommate Ever