مستند Worst Roommate Ever

مستند Worst Roommate Ever

مستند Worst Roommate Ever در مورد افرادی است که هم خانه ای هایی داشتند که افراد عجیب و خطرناکی بودند و هرکدام به نحوی درگیر یک جنایت در مواجهه با این افراد شدند.این مستند دارای 5 قسمت می باشد که هر قسمت روایتگر یک داستان است.شما بعد از دیدن این مستند به فکر فرو می روید که ممکن است در زندگی با افرادی برخورد کنید که ظاهرا بسیار افراد خوبی هستند اما در واقعیت می توانند یک قاتل بالفطره باشند.

* مستندها همراه با زیرنویس چسبیده هستند

دیدگاهتان را بنویسید