پسر سم قاتل سریالی

دیوید برکوویتز معروف به پسر سم قاتل سریالی آمریکایی است که در سال های 1976-1977 شش نفر را در شهر نیویورک به قتل رساند و شهر را در وحشت فرو برد و یکی از بزرگترین شکارهای انسان در تاریخ نیویورک را به راه انداخت. برکوویتز…

ادامه خواندنپسر سم قاتل سریالی