مستند American Murder: The Family Next Door

مستند جنایی American Murder : The Family Next Door درباره شانن واتس است که به همراه دو دختر سه و چهار ساله‌اش ناپدید می‌شوند. کریس واتس، پدر خانواده، نگران و مضطرب، سعی می‌کند هر آن چه می‌داند به پلیس بگوید. شانن زندگی آرامی را با…

ادامه خواندنمستند American Murder: The Family Next Door