مستند Out Of Thin Air

مستند جنایی Out Of Thin Air درباره ناپدید شدن مشکوک دو مرد در سال 1974 است.پلیس از پیدا کردن این دو مرد عاجز است و در عین حال رسانه ها و مردم به دولت برای حل این پرونده مشکوک فشار می آورند.ناگهان 6 مظنون احتمالی…

ادامه خواندنمستند Out Of Thin Air