مستند The Ripper 2020

مستند جنایی The Ripper درباره قتل های سریالی روسپی ها بین سال های 1975 تا 1980 در یورکشایر انگلستان است. پلیس یورکشایر از دستیگیری قاتل عاجز است و زنان وحشت کرده اند و می ترسند که شب ها تنها در خیابان ها باشند. این مستند…

ادامه خواندنمستند The Ripper 2020