مستند Jeffrey Epstein Filthy Rich 2020

مستند Jeffrey Epstein Filthy Rich 2020 درباره ثروتمند مشهور جفری اپستین است. او فرد مشهوری است که دائما با افراد قدرتمند مثل ترامپ, بیل کلینتون, شاهزاده اندرو پسر ملکه انگلستان و افراد سلیبریتی معروف در ارتباط است اما هیچ کس از چگونگی روند ثروتمند شدن…

ادامه خواندنمستند Jeffrey Epstein Filthy Rich 2020