مستند Evil Genius

مستند Evil Genius درباره سرقت از بانکی در آمریکا در سال 2003 است که یک پیک پیتزا به همراه یک گردنبند که به آن بمب متصل شده وارد بانک می شود و درخواست پول می کند.پلیس وارد صحنه می شود و این مرد را در…

ادامه خواندنمستند Evil Genius