مستند Ted Bundy : Falling for A Killer

مستند Ted Bundy: Falling for a Killer درباره تد باندی معروف یکی از منحصر یه فردترین قاتل های زنجیره ای آمریکاست.اما این مستند از زاویه دیگری به این داستان نگاه میکند.در این مستند زنهای قربانی داستان خود را تعریف می کنند و دوست دختر تد…

ادامه خواندنمستند Ted Bundy : Falling for A Killer

مستند Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes

مستند جنایی The Ted Bundy Tapes درباره تد باندی یکی از معروف ترین و منحصر به فرد ترین قاتل های زنجیره‌ای آمریکاست.او نزدیک به 35 زن را به قتل رساند اما هنوز هم گمانه زنی ها بر این است که تعداد قربانی ها بیشتر از…

ادامه خواندنمستند Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes