مستند Web of Make Believe Death Lies and the Internet 2022

مستند Web of Make Believe Death Lies and the Internet 2022

دانلود مستند Web of Make Believe Death Lies and the Internet 2022 ( مرگ، دروغ ها و اینترنت ) درباره انتشار اطلاعات نادرست در اینترنت که گریبانگیر همه مردم شده است و عواقب بسیاری را به دنبال دارد. این مستند نشان می‌دهد توطئه، تقلب، خشونت و آدمکشی، همه مواردی هستند که از دنیای مجازی آغاز شده و می‌تواند خیلی سریع به دنیای واقعی نیز کشیده شود.

برای دانلود مستند Web of Make Believe Death Lies and the Internet 2022 به لینک های زیر مراجعه کنید.

* مستندها همراه با زیرنویس چسبیده هستند.

دیدگاهتان را بنویسید