مستند Amanda Knox

مستند Amanda Knox

مستند جنایی Amanda Knox در مورد پرونده‌ی آماندا ناکس دانشجویی آمریکایی مقیم ایتالیا می‌باشد که در سال ۲۰۰۷ محکوم به قتل دوستش شد و در نهایت نیز از این جرم تبرئه شد اما بسیاری از افراد معتقدند که بر اساس شواهد او قاتل است و نقش بیگناهان را بسیار خوب بازی می کند.بعد از دیدن این مستند بر سر دو راهی خواهید ماند که آیا او واقعا گناهکار است یا بی گناه…

* مستندها همراه با زیرنویس چسبیده هستند

دیدگاهتان را بنویسید