مستند Amanda Knox

مستند جنایی Amanda Knox در مورد پرونده‌ی آماندا ناکس دانشجویی آمریکایی مقیم ایتالیا می‌باشد که در سال ۲۰۰۷ محکوم به قتل دوستش شد و در نهایت نیز از این جرم تبرئه شد اما بسیاری از افراد معتقدند که بر اساس شواهد او قاتل است و…

ادامه خواندنمستند Amanda Knox